Услови за учество во трката

bootstrap navbar


При процесот на пријавување треба да ја прифатите следната изјава која е составен дел од вашата регистрација за учество нa HalkEco Скопје Трча 10КМ која ќе се одржи на 13 јуни 2021 :

"Со поднесување на оваа моја апликација и пријава за трката HalkEco Скопје Трча 10КМ, 

Изјавувам дека сум психо-физички способен/способна за оваа трка и организаторите не сносат никаква одговорност за моите физички или материјални штети доколку настанат за време на одржување на HalkEco Скопје Трча 10КМ. Се обврзувам дека ќе ги почитувам сите правила што се наведени на веб страната на организаторот, и дека пред и после трката ќе носам заштитна маска за лице. Лекарскaтa екипa има право да ме отстрани од стартот на трката доколку констатира зголемена телесна температура и опасност по моето здравје и здравјето на другите присутни лица. Потврдувам дека сум информиран/информирана дека на организаторот на оваа трка му припаѓаат сите права за промотивно користење на моето име, глас, фотографија или видео запис, вклучувајќи ги сите видови на рекламирање, на радио, ТВ и интернет, како и за други рекламни потребни на организаторот. 

Потврдувам дека сите мои информации во пријавата се точни. После регистрацијата, нема да имам право на рефундирање на уплатените средства, и промена на зоната на старт според моето пријавено таргет време.

Организаторот си остава за право да ги промени правилата на трката и фондот на награди доколку тоа го наметнуваат условите."

Во случај на презакажување на трката заради влошена епидемиолошка состојба (Ковид 19) во државата уплатените средства не се рефундираат, пријавата ќе важи за новиот датум и новиот формат на трката кој ќе биде објавен од страна на организаторот.